Soczewki kontaktowe to jedna z metod korekcji wzroku. Nie ma granicy wieku od której dzieci mogą zacząć przygodę z soczewkami. Najważniejsza jest ich dojrzałość i odpowiedzialność. Dzieci i młodzież fantastycznie stosują się do zaleceń specjalisty. Odrzucając okulary nie korygują w ogóle wzroku, co wiąże się ze stopniowo pogarszającym się widzeniem – soczewki kontaktowe będą wtedy doskonałym rozwiązaniem.

Takie pytanie zadają sobie nie tylko rodzice ale także specjaliści kontaktolodzy. Wiele osób jest co do tej formy korekcji wady wzroku nastawiona sceptycznie. Z drugiej strony dzieci i młodzież często odrzucają korekcję okularową, nie nosząc nic a ich wada wzroku i co za tym idzie jakość widzenia stopniowo się pogarsza. Ten problem nie tylko dotyczy naszych pacjentów, jest on coraz to bardziej zauważany na całym świecie a szczególnie w Wielkiej Brytanii i USA. I dlatego na doświadczeniu specjalistów z tych krajów warto się opierać. A według ich opinii opartej na wielu obserwacjach nie wiek pacjenta a jego dojrzałość i odpowiedzialność są tu kluczowe. I jeśli dziecko dobrze radzi sobie z codziennymi obowiązkami to stanowi doskonały materiał na użytkownika soczewek. Powikłania związane z noszeniem soczewek u młodych osób są niezmiernie rzadkie, a u dzieci w zasadzie nie występują, co także dowiodły badania naukowe. Specjalista kontaktolog ma zatem za zadanie dopasować odpowiedni typ soczewek i środków pielęgnacyjnych oraz ustalić tryb wizyt kontrolnych. A patrząc na aktualny rynek soczewek, płynów, kropli do oczu i suplementów wspomagających widzenie można mieć pewność, że większość z nich spełnia te wymagania bezpieczeństwa.
Jeśli zatem dziecko i rodzice zaakceptują korekcję soczewkową to przeszkolony w tej dziedzinie okulista, optyk czy optometrysta jest w stanie pomóc w wyrównaniu wady wzroku nawet u małych dzieci. Dla informacji kontaktolodzy brytyjscy uznają ósmy rok życia jako całkowicie bezpieczny. W przypadku młodszych pacjentów decyzja należy do specjalisty a obserwując ostatnie doniesienia ta granica wieku stopniowo obniża się coraz bardziej.